Het verhaal van Dechen
Ook nomaden hebben recht op een beter  bestaan

Wij zijn Vistaproject Tibet. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat Tibetanen tweederangs burgers in eigen land worden. Ons werk is gericht op het verbeteren van onderwijs, bedrijfsleven en het behoud van cultureel erfgoed. Dat doen we op verzoek van de bevolking zelf, nomaden die hun vak niet meer mogen uitoefenen en daardoor een marginaal bestaan leiden. 

We worden financieel ondersteund door Stichting Rigdzin in Nederland. Zo werken we al meer dan 10 jaar samen voor het behalen van de beste resultaten - een beter bestaan voor ieder mens.

Focus

 

We geloven in de kracht van focus. Door ons te richten op 1 regio en daar verschil te maken, kunnen we dat op den duur uitbreiden naar andere gebieden  Van onze fouten kunnen we leren, onze resultaten kunnen we delen. 

Daarom richten we ons voorlopig op de regio Sershul, de hoogste, koudste, armste, minst ontwikkelde en meest afgelegen regio van heel China. 

Aanpak

 

De bevolking weet het beste waar het aan ontbreekt. Daarom luisteren we goed naar hen en komen samen tot voorstellen wat aangepakt moet worden. Deze worden voorgedragen aan Stichting Rigdzin die financiering voor ons zoekt. 

Wij streven beiden naar het beste resultaat voor alle betrokkenen, duurzaam en met waar voor je geld.

Impact

 

We richten ons op het verbeteren van het bestaan van kansarmen in Tibet. Daarom zijn we pas tevreden als het analfabetisme is gedaald, er meer gezonde bedrijven zijn, de gezondheid is verbeterd, en mede daardoor de unieke Tibetaanse taal en cultuur voor uitsterven wordt behoed. Daarna kunnen we in andere regio's hetzelfde doen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Onze uitdaging

In de Tibetaanse gebieden in China is het analfabetisme de standaard. Slechts 15% van de bevolking kan lezen of schrijven. Dat is geen goed begin van een carriëre.

Hoe we werken

Onze missie is de armoede van de Tibetaanse bevolking te bestrijden, onderwijs, bedrijfsleven en gezondheidszorg te verbeteren en de Tibetaanse taal en cultuur te revitaliseren. 

Projecten

Elk jaar wordt een nieuw project uitgevoerd. In 2018 en 2019 zal dit een nieuwe school zijn voor de beste leerlingen, een hogeschool/universiteit 

Direct doneren

Doneer nu een bedrag naar eigen keuze en geef een nomade een beter bestaan. 

 

Klik hier en je wordt doorgelinkt naar de beveiligde omgeving van geef.nl