kinderen en ouderen in Tibet
Ons Werk 
Ons Werk

In vroeger dagen waren het de kloosters in Tibet die onderwijs boden, zorgden voor gezondheidszorg en mensen in dienst hadden of van wie diensten nodig waren. Na de inval door de Chinezen in 1950 en tijdens de Culturele Revolutie in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, is ruim 95% van de kloosters vernietigd waardoor dat hele stelsel in verval raakte.

 

Vistaproject werkt in de regio Sershul, in het uiterste noordwesten van de Chinese provincie Sichuan. Het gebied is zo groot als Nederland met ongeveer 65.000 inwoners. Het merendeel van de bevolking is Tibetaans en 85% van hen is analfabeet. Tot het jaar 2000 verdienden de meesten hun brood met het hoeden van yaks en schapen als nomaden. Sindsdien worden zij door de overheid gedwongen naar meer stedelijke gebieden te verhuizen. Hun vee wordt verkocht en ze moeten betalen voor huisvesting. Hun jaarinkomen ligt rond de 450 euro.

 

In de afgelopen 10 jaar heeft Vistaproject als enige organisatie in deze regio tweetalig onderwijs (Tibetaans en Chinees) mogelijk gemaakt. Er zijn vakopleidingen gestart, micro-kredieten uitgegeven waarmee winkels zijn geopend en werkplaatsen gevestigd. Er zijn scholen gebouwd waar uitstekend onderwijs gegeven wordt. En er is een nieuw gezondheidscentrum gerealiseerd.

 

Daarmee krijgt de nieuwe generatie jongeren een betere start in de snelgroeiende Chinese economie en wordt de Tibetaanse taal en cultuur van de ondergang behoed.

 

Voor de komende jaren is onze ambitie het onderwijs, vakopleidingen en het bedrijfsleven verder uit te breiden en de gezondheidszorg te verbeteren.

 

Wij hebben al meer dan 5.000 mensen geholpen met deze aanpak.

 

Direct doneren

Doneer nu een bedrag naar eigen keuze voor de opleiding van een nomade

 

Klik hier en je wordt doorgelinkt naar de beveiligde omgeving van geef.nl

Onze uitdaging

In de Tibetaanse gebieden in China is het analfabetisme de standaard. Slechts 15% van de bevolking kan lezen of schrijven. Dat is geen goed begin van een carriëre.

Hoe we werken

Onze missie is de armoede van de Tibetaanse bevolking te bestrijden, onderwijs en gezondheidszorg aan te bieden en de Tibetaanse taal en cultuur te revitaliseren. 

Resultaten

Als je niet kunt lezen of schrijven, kun je nog wel iets met je handen doen, een winkel of handel starten of diensten aanbieden. Daarvoor zijn micro-kredieten beschikbaar