kinderen en ouderen in Tibet
Hoe we werken

Onze missie is de armoede van de bevolking in Tibet te bestrijden. Onderwijs, bedrijfsleven en gezondheidszorg te verbeteren en de Tibetaanse taal en cultuur te revitaliseren. 

 

Hoe we dit doen? We hanteren een samenhangende aanpak: samenwerkend, duurzaam, met uitstekende resultaten, vraaggestuurd, met waar voor je geld dat niet aan de strijkstok blijft hangen.

 

Als particulier initiatief hebben wij de volgende principes hoog in het vaandel staan:

 

Samenwerkend
Samen bereiken we meer. Door samen te werken met partners kunnen we elkaar versterken. We werken samen met lokale gemeenschappen, organisaties en overheden.

 

Duurzaam
Uiteindelijk willen we duurzame oplossingen vinden om te voorkomen dat de Tibetaanse bevolking tweederangs burgers in eigen land worden. Hoe we dat doen? Door lokale gemeenschappen zelf eigenaar te maken van onze projecten. Door opleidingen mogelijk te maken of een bedrijf te helpen financieren. 

Alleen als mensen zelf investeren voelen ze zich ook verantwoordelijk voor het beheer. 

We geven daarom geen dingen weg: we laten mensen zelf ook investeren in hun toekomst. Alleen op deze manier waarborgen we de duurzaamheid van onze projecten.

 

Met uitstekende resultaten
Wij willen de beste van de klas zijn. We vragen onszelf en onze partners daarom voortdurend: kan het beter? Kan het goedkoper? Kan er meer door de bevolking zelf gedaan worden? Door ons dat steeds af te vragen, worden we steeds een beetje beter.

 

Vraaggestuurd

Alle projecten worden aangedragen door de bevolking zelf. Wij richten ons op de allerarmste mensen. Daar is de behoefte het grootst en kunnen we dus de meeste impact behalen. Zij bepalen samen met het management van Vistaproject waar de grootste nood is en wat het eerst aangepakt moet worden. Deze projecten worden voor financiering voorgedragen aan Stichting Rigdzin in Nederland. 

 

Waar voor je geld
Wij willen zoveel mogelijk impact creëren met zo weinig mogelijk middelen. Hoe we dit doen? Door met alle betrokkenen een goede relatie op te bouwen en hiermee onder andere de kosten te optimaliseren.

 

Geld-blijft-niet-aan-de-strijkstok-hangen-beleid

Alle medewerkers van Vistaproject en van Stichting Rigdzin zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding. Bovendien heeft Stichting Rigdzin de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Van elke euro die u geeft, komt gegarandeerd 97% direct bij de projecten terecht.

 

Vrouwen en meisjes
Vrouwen en meisjes spelen een belangrijke rol in onze programma’s. De negatieve effecten van een gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg zijn het grootste voor vrouwen en meisjes. 

 

Terug naar "ons werk"

Direct doneren

Doneer nu een bedrag naar eigen keuze voor de opleiding van een nomade

 

Klik hier en je wordt doorgelinkt naar de beveiligde omgeving van geef.nl